ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКТИ У СЕОСКОМ ДОМАЋИНСТВУ

 У сваком сеоском дворишту, поред куће за становање, одувек су се градили и објекти који су служили за пољопривредне намене. Да у овом кратком приказу не бисмо ишли дубље у прошлост, описаћемо стање од почетка 19. века до наших дана. У то време свако домаћинство је имало обор за свиње, кокошињац, тор за овце или козе, кош за кукуруз, а имућнија домаћинства и јарове, плевње, оставе, вењак и др. Зависно од имовног стања, сви ови објекти су могли бити или врло скромни или од чврстог материјала.  

Торови и обори су обично грађени из два дела – једног отвореног и другог наткривеног. Лети и приликом храњења, стока би била у отвореном делу, а зими би боравила у затвореном, или бар наткривеном. Кровови су били од биљног материјала, притиснутог лемезјем – дрвеним моткама, пребаченим са једне и друге стране и на врху увезаним једна за другу. 

Кошеви за кукуруз су имали два дела – с једне стране врата је држан кукуруз у клиповима, а с друге пшеница у амбару. Испод коша су биле ниске просторије у којима су могле да бораве свиње или кокошке. Са предње стране је грађена надстрешница, испод које су на сувом држане разне пољопривредне алатке. 

Домаћинства која су имала крупну стоку, држала су је у јаровима, начињеним од дрвета. Када је почела да се гаји и пшеница, после врше би се скупљала плева, која се чувала у плевњама, малим дрвеним зградицама, да не би киснула. Богатија домаћинста су имала и надстрешнице или просторије за чезе или фијакере. 

 

слика 1. Објекат за држање стоке 

Детаљ објекта са слике 1

Сви поменути објекти су грађени и током 20. века, само су се мењали грађевински материјали и расла је њихова величина. Јарове су замениле велике штале од чврстог материјала, са плевњом испод крова од црепа. Средином друге половине 20. века, плева се више није скупљала, пошто се приликом вршидбе комбајнима растура по њиви. Остало је само име плевња за простор изнад штале, који је сада постао знатно већи и у коме се чува сено и детелина. У исто време, чезе и фијакере су заменили аутомобили, те су почеле да ничу и гараже за њихов смештај.

 

Објекат у дворишту Драгутина Илића (фото 2007.)