ПРЕГЛЕД УЧЕСНИКА У РАТОВИМА

ОД 1912. ДО 1918. ГОДИНЕ

 

ПРЕЗИМЕ

ИМЕ ОЦА

ИМЕ

Година рођења

НАПОМЕНА

Аксентијевић

 

Милан

 

вратио се жив

 

 

Милен

 

вратио се жив

 

 

Михајло

 

вратио се жив

 

 

Радован

 

вратио се жив

Антић

 

Милоје

 

вратио се жив

Божиновић (Милановић)

 

Анта

 

 

 

 

Мика

 

 

 

 

Милен

 

вратиосе као инвалид

 

 

Радојко

 

 

 

 

Стојан

 

 

Величковић (Савић)

 

Дача

 

погинуо

 

 

Марко

 

вратио се жив

 

 

Тода

 

погинуо

 

 

Тодор

 

вратио се жив

Димитријевић

 

Ђола

 

 

 

 

Радан

 

 

 

 

Сента

 

 

Живковић

 

Добра

 

 

 

 

Драга

 

 

 

 

Ђера

 

 

 

 

Жика

 

 

 

 

Мила

 

 

 

 

Милен

 

 

Јаћимовић

 

Станојло

 

 

Јовановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костић

 

Божидар

 

 

 

 

Милен

 

 

 

 

Петар

 

 

 

 

Радоје

 

 

 

 

Радун

 

 

Лазаревић

 

 

 

 

Манојловић

 

Дина

 

 

 

 

Добра

 

 

 

 

Ђорђе

 

 

 

 

Лазар

 

 

 

 

Милан

 

 

 

 

Милоје

 

 

 

 

Петар

 

 

 

 

Стеван

 

 

Миладиновић

 

Петроније

 

 

 

 

Радован

 

 

 

 

Светислав

 

 

Миловановић

Милана

 

 

погинуо

 

 

 

 

погинуо

 

 

 

 

погинуо

Милојковић

 

Адам

 

вратио се жив

 

 

Драгутин

 

вратио се жив

 

 

Милан

 

вратио се жив

Пајић

 

Влада

 

 

 

 

Драга

 

 

Павловић

 

Илија, мајор

 

вратио се жив

 

 

Миладин

 

вратио се жив

 

 

Милија

 

вратио се жив

 

 

Обрен

 

погинуо

 

 

Пера

 

вратио се жив

Петровић

 

Дамјан

 

вратио се жив

 

 

Љуба

 

вратио се жив

 

 

Мика

 

вратио се жив

 

 

Радан

 

вратио се жив

 

 

Ранко

 

погинуо

Радојковић

 

Димитрије

 

 

 

 

Љуба

 

 

 

 

Радомир

 

 

Симић

 

 

 

погинуо

 

 

 

 

погинуо

 

 

 

 

погинуо

Стефановић

 

Милисав

 

 

 

 

Милоје

 

 

 

 

Милорад

 

 

Тасић

 

Живојин

 

 

 

 

Марјан

 

инвалид

Трифуновић

 

Аврам

 

 

 

 

Аксентије

 

 

 

 

Витомир

 

 

 

 

Илија

 

 

 

 

Лана

 

 

 

 

Михајло

 

 

 

 

Радан

 

 

 

 

Тома