ГЕНЕРАЦИЈЕ

И пре изградње школе у Мириловцу, поједини родитељи су желели да школују своју децу, те су их уписивали у школе у другим селима или у Параћину.

 У Протоколу умрлих цркве параћинске 20. јуна 1868. године убележена је смрт Мијалка (или Миланка, или Милојка?) Мијалковића из Мириловца, старог око 15 година, са напоменом "ученик основне школе у Доњој Мутници". Из Протокола крштених цркве параћинске видимо да је то син Мијалка Димитријевића и Стојане, рођен 7. септембра 1855. године. Док не стекнемо увид у архивирану школску документацију других околних школа, њега ћемо сматрати првим евидентираним учеником из Мириловца.

ГЕНЕРАЦИЈА 1903.

 Ово је прва генерација малих Мириловчана која је кренула у први разред у школу у свом селу. Године 1910. саграђена је прва школа у селу, тако да су тадашњи седмогодишњаци били први ученици школске 1910/11. године. Учитељ је остао упамћен само по презимену - Арнаутовић. 

За сада немамо података да ли су у први разред кренула и нека старија деца, да ли су уписане и девојчице и колико је тачно било првачића. Према неким сећањима, у то време је било обавезно похађање само 2 разреда. 

1.       

Милија

Добросава

Живковић

2.       

Душан

Миленка

Лазаревић

3.       

Милорад

Михајла

Лазаревић

4.       

Милија

 

Милић

5.       

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1904.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1911/12. године. Мада је мало вероватно да су све девојчице из ове генерације кренуле у школу, ми ћемо их на основу године рођења уврстити у школску генерацију, све док на основу архивских докумената не утврдимо тачно ко је похађао школу, а ко не. То правило ћемо примењивати и код наредних генерација.

 

1.       

Душан

 

Богосављевић

2.       

Борисав

Милена

Живковић

3.       

Живојин

Рајка

Мијалковић

4.       

Милован

Душана

Мијалковић

5.       

Добривоје

Радована

Мијалковић

6.       

Радмила

 

Трифуновић

7.       

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1905.

Ова генерација кренула је у школу школске 1912/13. године.

 

1.       

Станојло

Радосава

Димитријевић

2.       

Станисав

Стевана

Живковић

3.       

Милоје

Миленка

Лазаревић

4.       

Милован

Николе

Лазић

5.       

Крстивоје

Радована

Мијалковић

6.       

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1906.

Ова генерација кренула је у школу школске 1913/14. године.

 

1.       

Радисав

Добросава

Живковић

2.       

Милосава

 

Пајић

3.       

Душан

Илије

Пајић

4.       

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1907.

Ова генерација требало је да крене у школу школске 1914/15. године, али због почетка I светског рата школа није радила. У први разред су кренули тек по завршетку рата. 

1.       

Тихомир

Живојина

Живковић

2.       

Велимир

Радивоја

Лазаревић

3.       

Милован

Радивоја

Миловановић

4.       

Радомир

Крсте

Пајић

5.       

Радивоје

Радана

Миленковић

6.       

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1908.

 Ова генерација требало је да крене у школу школске 1915/16. године. С обзиром на ратне године, не знамо да ли је школска година уопште и почела.

 

1.       

Драгић

Милена

Костић

2.       

Радунка

Недељка

Лазаревић

3.       

Радомир

Милојка

Илић

4.       

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1909.

Ова генерација је требало да крене у школу школске 1916/17. године. Да ли је тих ратних година школа у селу уопште радила, за сада не знамо.

 

1.       

Миодраг

Миленка

Лазаревић

2.       

Милија

Германа

Пајић

3.       

Радисав

Драгутина

Пајић

4.       

Тихомир

Живојина

Пајић

5.       

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1910.

 Ова генерација требало је да крене у школу школске 1917/18. године.

 

1.       

Предраг

Милана

Лазић

2.       

Станојло

Михаила

Илић

3.       

Светозар

Милоја

Мијалковић

4.       

Светислав

Живојина

Пајић

5.       

Живко

 

Димитријевић

6.       

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1911.

 Ова генерација требало је да крене у школу школске 1918/19. године. С обзиром да се рат крајем године завршио, вероватно је школска година почела, али са закашњењем. 

1.       

Радован

Ђермана

Живковић

2.       

Милан

Милорада

Живковић

3.       

Радан

Недељка

Лазаревић

4.       

Радисав

Стевана

Милановић

5.       

Владимир

 

Павловић

6.       

Радмила

Драгутина

Пајић

7.       

Стојан

 

Симић

8.       

Добривоје

Милана

Петровић

9.       

. . . .

 

 

 

 

ГЕНЕРАЦИЈА 1912.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1919/20. године.

 

1.    

Драгутин

Милосава

Илић

2.    

Милија

Милорада

Живковић

3.    

Милица

 

Јаћимовић

4.    

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1913.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1920/21. године.

 

1.    

Добривоје

Радивоја

Миловановић

2.    

Станимир

Радосава

Димитријевић

3.    

Стеван

Драгутина

Живковић

4.    

Стојадин

Милорада

Живковић

5.    

Даница

Живојина

Пајић

6.    

Радивоје

 

Костић

7.    

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1914.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1921/22. године.

 

1.    

Стеван

 

 

2.    

Радивоје

Косте

Живковић

3.    

Милен

Душана

Мијалковић

4.    

Божидар

Драгутина

Пајић

5.    

Љубица

Живка

Тасић

6.    

Вукадин

Живојина

Тасић

7.    

Милосав

Марјана

Тасић

8.    

Коста

Милана

Петровић

9.    

. . . .

 

 

 

ГЕНЕРАЦИЈА 1915.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1922/23. године.

 

1.    

Вукосава

Петра

Илић

2.    

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1916.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1923/24. године.

 

1.    

 

 

 

2.    

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1917.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1924/25. године.

 

1.    

Милан

 

Павловић

2.    

Добривоје

Марјана

Тасић

3.    

. . . .

 

 

 

ГЕНЕРАЦИЈА 1918.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1925/26. године.

 

1.    

 

 

 

2.    

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1919.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1926/27. године. 

1.       

Драга

Милије

Илић

2.       

Милорад

Станојла

Јаћимовић

3.       

Љубица

Милана

Лазаревић

4.       

Драгутин

Стојана

Лазаревић

5.       

Стојан

Живка

Милановић

6.       

Станица

Живојина

Пајић

7.       

Живојин

Радомира

Радојковић

8.       

Славољуб

 

Живановић

9.       

Добривоје

Душана

Петровић

10.  

. . . .

 

 

 

ГЕНЕРАЦИЈА 1920.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1927/28. године. 

1.    

Ђорђе

 

Трифуновић

2.    

Аница

Радивоја

Лазаревић

3.    

Љубица

Радивоја

Лазаревић

4.    

Влада

 

Димитријевић

5.    

Десимир

Живојина

Тасић

6.    

Роса

Драгутина

Пајић

7.    

Чедомир

 

Димитријевић

8.    

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1921.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1928/29. године. 

1.    

Александар

 

Живановић

2.    

Милорад

Александра

Живковић

3.    

Милутин

Душана

Јовановић

4.    

Милорад

Стевана

Јовановић

5.    

Милутин

Стојана

Лазаревић

6.    

Живојин

 

Лазић

7.    

Верослава

Благоја

Манојловић

8.    

Јован

 

Милојковић

9.    

Живан

 

Петровић

10.  

Наталија

Марка

Савић

11.  

Стојадин

Станка

Тасић

12.  

Драгољуб

Витомира

Трифуновић

13.  

.....

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1922.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1929/30. године. 

1.    

Радисав

 

Богосављевић

2.    

Војислав

Богомира

Живковић

3.    

Марица

Милана

Лазаревић

4.    

Даринка

 

Манојловић

5.    

Божидар

Милорада

Матић

6.    

Радомир

Живојина

Милошевић

7.    

Боривоје

 

Михајловић

8.    

Владимир

 

Недељковић

9.    

Драгољуб

 

Павловић

10.  

Радомир

Живојина

Пајић

11.  

Драгољуб

 

Трифуновић

12.  

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1923.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1930/31. године.

 

1.    

Живко

Милорада

Матић

2.    

Милан

Милије

Живковић

3.    

Петар

 

Лазић

4.    

Бранко

 

Лазић

5.    

. . . .

 

 

 

ГЕНЕРАЦИЈА 1924.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1931/32. године.

 

1.    

Даринка

 

Манојловић

2.    

Роса

Радомира

Радојковић

3.    

Гвозден

Добривоја

Мијалковић

4.    

Милан

Мике

Павловић

5.    

Даринка

 

Пајић

6.    

Роса

Милована

Лазић

7.    

Живојин

 

Ивановић

8.    

Миодраг

 

Којић

9.    

Живојин

 

Манојловић

10.  

Велимир

 

Манојловић

11.  

Добривоје

 

Симић

12.  

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1925.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1932/33. године. 

1.    

Мирослава

 

Живковић

2.    

Миодраг

 

Павловић

3.    

Милутин

Милије

Милошевић

4.    

Будимир

Живка

Тасић

5.    

Живојин

Божидара

Ивановић

6.    

Жарко

 

Живановић

7.    

Радивоје

 

Симић

8.    

Милутин

 Ђорђа

Величковић

9.    

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1926.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1933/34. године. 

1.    

Богомир

Станојла

Димитријевић

2.    

Живојин

Радомира

Живковић

3.    

Драгомир

Душана

Јовановић

4.    

Бранислав

Душана

Лазаревић

5.    

Александар

 

Манојловић

6.    

Миленија

 

Мијајловић

7.    

Божидар

Павла

Мијалковић

8.    

Радојка

 

Миловановић

9.    

Станојка

 

Миловановић

10.  

Мијалко

 

Миловановић

11.  

Драгомир

 

Савић

12.  

Добросав

 

Трифуновић

13.  

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1927.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1934/35. године.  

1.    

Миленија

Драгомира

 

2.    

Радомир

Душана

Богосављевић

3.    

Добривоје

Станка

Димитријевић

4.    

Давид

Радисава

Живковић

5.    

Радомир

Тихомира

Живковић

6.    

Милован

 

Живковић

7.    

Милица

Стојана

Лазаревић

8.    

Александар

Милована

Мијалковић

9.    

Миодраг

Радивоја

Петровић

10.  

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1928.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1935/36. године. 

1.    

Јагодинка

 

Димитријевић

2.    

Радомир

Станојла

Димитријевић

3.    

Јован

Милорада

Живковић

4.    

Витомир

Адама

Живковић

5.    

Видан

Александра

Живковић

6.    

Десанка

Борисава

Живковић

7.    

Радивоје

Радомира

Илић

8.    

Давид

Велимира

Лазаревић

9.    

Давид

Милована

Лазић

10.  

Радомир

Павла

Мијалковић

11.  

Добривоје

Живојина

Мијалковић

12.  

Миодраг

Милована

Миловановић

13.  

Олга

Љубомира

Пајић

14.  

Милисав

Тихомира

Пајић

15.  

Божидар

 

Јеремић

16.  

Дамњан

 

Јовановић

17.  

Добросав

 

Јовичић

18.  

Милан

 

Манојловић

19.  

Велимир

 

Миладиновић

20.  

Станоје

 

Миленовић

21.  

Радосав

 

Стефановић

22.  

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1929.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1936/37. године. Једна од тадашњих ученица, Вера М. Лазић, се сећа: "Кад ме је деда повео први дан у школу, рекао ми је да кад ме буду питали хоћу ли да идем у школу, ја да кажем - нећу. Међутим, ја сам рекла - хоћу. Ишла сам две године, а онда су ме исписали да бих чувала овце." 

1.    

Боривоје

Радана

Антић

2.    

Стојадин

Станка

Димитријевић

3.    

Десимир

Живојина

Живановић

4.    

Александар

Милоја

Лазаревић

5.    

Вера

Милоја

Лазић

6.    

Миодраг

Предрага

Лазић

7.    

Милун

Светозара

Мијалковић

8.    

Томислав

 

Миловановић

9.    

Добрија

 

Николић

10.  

Вукадин

Радомира

Пајић

11.  

Градибор

Велимира

Трифуновић

12.  

.....

 

 

 

ГЕНЕРАЦИЈА 1930.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1937/38. године. 

1.    

Бранислав

 

Богосављевић

2.    

Бранка

Борисава

Живковић

3.    

Будимка

Драгољуба

Живковић

4.    

Сава

Велимира

Лазаревић

5.    

Лазар

 

Лазић

6.    

Добривоје

 

Манојловић

7.    

Добривоје

 

Мијалковић

8.    

Милоје

Радивоја

Миленковић

9.    

Томислав

Драге

Милетић

10.  

Драгослав

 

Трифуновић

11.  

. . . .

 

 

 

ГЕНЕРАЦИЈА 1931.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1938/39. године.

 

1.    

Милосав

Милорада

Лазаревић

2.    

Бранислав

Радана

Лазаревић

3.    

Тихомир

Драгутина

Илић

4.    

Мирослава

 

Мијајловић

5.    

Добривоје

Радомира

Илић

6.    

Душан

Радована

Живковић

7.    

Милан

Томе

Пајић

8.    

Живојин

Милована

Лазић

9.    

Милорад

Радомира

Пајић

10.  

Милен

 

Живановић

11.  

Бранислав

 

Богосављевић

12.  

Томислав

 

Илић

13.  

Војислав

 

Стефановић

14.  

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1932.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1939/40. године. 

1.    

Владимир

Живојина

Живановић

2.    

Радомир

Милована

Миловановић

3.    

Томислав

Радана

Антић

4.    

Томислав

 

Николић

5.    

Јаворка

 

 

6.    

Владимир

Борисава

Живковић

7.    

Живко

 

Димитријевић

8.    

Зорка

Богомира

Живковић

9.    

Адам

Милана

Живковић

10.  

Томислав

 

Ђорђевићћ

11.  

Тихомир

 

Манојловић

12.  

Радомир

 

Манојловић

13.  

Живадин

 

Милић

14.  

Дамњан

Добривоја

Петровић

15.  

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1933.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1940/41. године. 

1.    

Лазар

 

Димитријевић

2.    

Душанка

Стевана

Живковић

3.    

Владимир

Стојадина

Живковић

4.    

Урош

Станојла

Илић

5.    

Богољуб

 

Јеремић

6.    

Момир

П.

Лазић

7.    

Милосав

 

Мијајловић

8.    

Боривоје

 

Милетић

9.    

Драгица

 

Пајић

10.  

Милица

Тихомира

Пајић

11.  

Александар

Драгомира

Савић

12.  

Драгиша

 

Стевић

13.  

.....

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1934.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1941/42. године. 

1.    

Милија

Вукадина

Тасић

2.    

Томислав

Милије

Живковић

3.    

Аврам

Станисава

Живковић

4.    

Ранко

Радисава

Пајић

5.    

Светомир

 

Богосављевић

6.    

Живота

 

Богосављевић

7.    

Живота

 

Милутиновић

8.    

Миодраг

 

Милутиновић

9.    

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1935.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1942/43. године. 

1.    

Вукадин

 

Ђорђевић

2.    

Латинка

Петра

Лазаревић

3.    

Будимир

Живојина

Живановић

4.    

Живојин

 

Манојловић

5.    

Томислав

Добривоја

Миловановић

6.    

Миодраг

Светозара

Мијалковић

7.    

Милорад

Милана

Живковић

8.    

Станојло

 

Божиновић

9.    

Боривоје

 

Богосављевић

10.  

Добривоје

 

Димитријевић

11.  

Радивоје

 

Мијајловић

12.  

Христивоје

 

Мијајловић

13.  

Адам

Добривоја

Петровић

14.  

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1936.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1943/44. године. 

1.    

Верослава

 

Богосављевић

2.    

Драгутин

Боре

Михајловић

3.    

Милорад

Стевана

Живковић

4.    

Радомир

 

Петровић

5.    

. . . .

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1937.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1944/45. године. 

1.    

Драгица

Живојина

Живановић

2.    

Живојин

Милана

Павловић

3.    

Мирослава

Добривоја

Миловановић

4.    

Радомир

Стојадина

Живковић

5.    

Милосав

Станисава

Живковић

6.    

Душанка

 

Манојловић

7.    

Бранислава

Радисава

Пајић

8.    

Градибор

 

Миловановић

9.    

Миодраг

 

Миловановић

10.  

Радосав

 

Васић

11.  

. . . .

 

 

 

ГЕНЕРАЦИЈА 1938.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1945/46. године. 

1.    

Мика

Стевана

Живковић

2.    

Цана

Радисава

Милановић

3.    

Севда

Радисава

Милановић

4.    

Радослав

 

Димитријевић

5.    

Милија

 

Илић

6.    

Новица

 

Лазић

7.    

Градимир

 

Миладиновић

8.    

. . . .

 

 

 

ГЕНЕРАЦИЈА 1939.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1946/47. године. 

1.    

Боринка

 

 

2.    

Мирко

Вукадина

Тасић

3.    

Душан

 

Лазић

4.    

. . . .

 

 

 

Генерације 1939-1942. (фото 1950.)

ГЕНЕРАЦИЈА 1940.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1947/48. године. 

1.    

Душанка

 

 

2.    

Слободан

Драгољуба

Грујић

3.    

Драгослав

Радивоја

Живковић

4.    

Мирослав

Милије

Живковић

5.    

Живота

Јована

Живковић

6.    

Адам

Ратка

Којић

7.    

Милутин

 

Манојловић

8.    

Јорданка

Милана

Марковић

9.    

Томислав

 

Миленковић

10.  

Драгослав

 

Петровић

11.  

.....

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1941.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1948/49. године. 

1.       

Мирослав

 

Божиновић

2.       

Милан

 

Димитријевић

3.       

Боривоје

Милутина

Јовановић

4.       

Драга

Драгића

Костић

5.       

Војислав

Милоја

Лазаревић

6.       

Видан

Радисава

Милановић

7.       

Милован

Јована

Милојковић

8.       

Јелица

Боривоја

Михајловић

9.       

Душан

 

Савић

10.  

Јован

Драгомира

Савић

11.  

Милица

 

Симић

12.  

.....

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1942.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1949/50. године. 

1.       

Станимир

Живојина

Живановић

2.       

Драгослав

 

Живановић

3.       

Милутин

 

Живковић

4.       

Топлица

Станојла

Илић

5.       

Давид

М.

Којић

6.       

Радомир

Бране

Костић

7.       

Миодраг

 

Манојловић

8.       

Цветанка

Милана

Марковић

9.       

Стојан

 

Милановић

10.  

Драгомир

Будимира

Милојковић

11.  

Радомир

Драгољуба

Павловић

12.  

Србијанка

 

Радојковић

13.  

...

 

 

  

ГЕНЕРАЦИЈА 1943.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1950/51. године. 

1.       

Миодраг

Ђорђа

Трифуновић

2.       

Румена

 

 

3.       

Бранко

Милутина

Лазаревић

4.       

Милан

Стојадина

Тасић

5.       

Драгић

Војислава

Милановић

6.       

Владимир

Радомира

Пајић

7.       

Славко

 

Миленковић

8.       

Милорад

 

Милутиновић

9.       

Будимир

 

Петровић

10.  

Миодраг

 

Симић

11.  

Драгослав

 

Тодоровић

12.  

Живота

 

Трифуновић

13.  

Драгослав

Д.

Јовановић

14.  

. . . .

 

 

  

 

ГЕНЕРАЦИЈА 1944.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1951/52. године. 

1.       

Биљана

Милана

Живковић

2.       

Драгослав

Војислава

Милановић

3.       

Томислав

Вукадина

Живановић

4.       

Радивоје

 

Костић

5.       

. . . .

 

 

  

На слици су ученици генерација од 1943. до 1947.

 седе: Живота Трифуновић, Предраг П. Лазић (1945.), Томислав Милосављевић, Томислав Антић, Живота Живковић, Миодраг Димитријевић, Градибор Антић, Живојин Манојловић, Драгица Лазаревић, Љубинка Живановић, учитељица Нада, Љиљана Павловић, Рада Живановић, Љиљана Д. Живковић (1947.), Мира Миладиновић (стоји)

стоје: Лазић (из Лебине), Бојан Трифуновић, Милија Мијалковић, Радмила Гајић, Томислав Живановић (1944.), Тихомир Трифуновић, учитељ Вучко Ђорђевић, Бисерка Б. Милојковић (1945.), Мира  Вучковић (учитељева ћерка), Нада Костић, Бисерка Костић, Љиљана Јанковић (из Лебине)

 

Генерације 1944. и 1945. (слика из 1952. године)

 седе: Живојин Милановић, Радован Радошевић, Драгослав Којић, Душанка Богосављевић, Мирослав Манојловић, Милосија Павловић, Радосав Милојковић, Предраг Лазић

клече: Бисерка Костић, Бранко Милановић, Мира Миладиновић, Томислав Живановић, Слободанка Павловић, Тихомир Трифуновић, Катарина Јовановић, Милош Живковић, Бисерка Милојковић, Радомир Радојковић, Милосија Димитријевић, Родољуб Јеремић

 стоје: Милица Илић, Радивоје Костић, Гордана Трифуновић, Миодраг Симић, Нада Костић, учитељица Нада, Драгић Милановић, Мирјана Живановић, Владимир Пајић, Биљана Живковић, Драгослав Милановић, Рада  Трифуновић

ГЕНЕРАЦИЈА 1945.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1952/53. године. 

1.       

Миљана

 

Димитријевић

2.       

Милош

 

Живковић

3.       

Катарина

 

Јовановић

4.       

Драгослав

 

Којић

5.       

Бисерка

 

Костић

6.       

Предраг

 Петра

Лазић

7.       

Живота ? Живојин

 

Милановић

8.       

Бранко

 

Милановић

9.       

Радосав

 

Милојковић

10.  

Бисерка

Будимира

Милојковић

11.  

Милосија

 

Павловић

12.  

Слободанка

 

Павловић

13.  

Владимир

 

Петровић

14.  

Миодраг

 

Симић

15.  

Милица

Ђорђа

Трифуновић

16.  

.....

 

 

 

 

доњи ред: Милија Р. Симић (1947.), Мирослав Д. Савић (1947.), Томислав М. Петровић (1947.), Бранко Милановић (1945.), Радомир Г. Трифуновић (1948.), дете Јелица Трифуновић (1952.), Миљана Димитријевић (1945.), Мирјана Јовичић (1948.), Милица Живковић (1947.), Јелица Лазић (1948.) 

средњи ред: Радосав Милојковић (1945.), Милош Живковић (1945.), Живојин Милановић (1945.), Миодраг Симић (1945.), Предраг П. Лазић ((1945.), учитељица Милосија, Бисерка Костић (1945.), Мира (ћерка учитеља Вучка), учитељица Нада, Катарина Јовановић (1945.),  Слободанка Павловић (1945.) 

горњи ред: Живота Павловић (1947.), Добривоје Петровић (1947.), Драган Живановић (1947.), Радосав Јовановић (1947.), Даница Лазаревић (1947.), Љиљана M. Трифуновић (1947.), Љубинка Живановић (1947.), Мара ((ћерка учитељице Милосије), Верослава Мијалковић (1947.), Љиљана Симић (1947.)

 

ГЕНЕРАЦИЈА 1946.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1953/54. године. Било их je око 20. У прва два разреда учитељ им је био Вучко, а у трећем и четвртом Гордана Бонић.  Била су обавезна само 4 разреда.

Према сећањима, послужитељ у школи био је Милосав Јованкин. Једини сат у школи налазио се у ходнику.

1.      

Томислав

Драгомира

Антић

2.      

Градибор

(Миле)

Антић

3.      

Радмила

Бранка

Гајић

4.      

Миодраг

Богомира

Димитријевић

5.      

Слободан

Боре

Ђорђевић

6.      

Мирјана

(Лонџе)

Живковић

7.      

Љубинка

Славе

Живковић

8.      

Живота

Милана

Живковић

9.      

Љиљана

Драгутина

Живковић

10.  

Дамјан

(Драге)

Илић

11.  

Радосав

Миливоја

Илић

12.  

Радмила

Милорада

Јаћимовић

13.  

Милан

Милосава

Којић

14.  

Драгица

Давида

Лазаревић

15.  

Предраг

Живојина

Лазић

16.  

Живојин

Животе

Манојловић

17.  

Добринка

Радана

Манојловић

18.  

Томислав

Радомира

Милосављевић

19.  

Љиљана

Драгољуба

Павловић

20.  

Бисерка

(Дилета)

Петровић

21.  

Топлица

Боривоја

Рајић

22.  

Гвозден

Александра

Симић

   

доњи ред: Милан М. Којић, Живојин Ж. Манојловић, Радмила Б. Гајић, Даница (дете, Мирјанина сестра), Предраг Ж. Лазић, Топлица Б. Рајић

средњи ред: Мирјана Живковић, Љубинка С. Живковић, Љиљана Д. Живковић, Бисерка Петровић, учитељица Гордана Бонић, Љиљана Д. Павловић, Добринка Р. Манојловић, Радмила М. Јаћимовић, Драгица Д. Лазаревић

горњи ред: Градибор М. Антић, Миодраг Б. Димитријевић, Живота М. Живковић, Слободан Б. Ђорђевић, Гвозден А. Симић, Томислав Р. Милосављевић, Томислав Д. Антић

ГЕНЕРАЦИЈА 1947.

 Ова генерација кренула је у школу школске 1954/55. године. Било их 15-18 - __ дечака и __ девојчице.Учитељица им је била у прва два разреда Милосија, а затим Нада. Била су обавезна само 4 разреда. Сви дечаци, сем Милосава Јаћимовића, наставили су даље школовање у Параћину, а од девојчица пола је наставило, а пола не. 

1.    

Даница

погинуо у Давидовцу  током извођења грађевинских радова

Димитријевић

2.    

Драган

Милета

Живановић

3.    

Вера

 

Живановић

4.    

Љиљана

Давида

Живковић

5.    

Милосав

Милорада

Јаћимовић

6.    

Радосав

 

Јовановић

7.    

Драган

Миодрага

Манојловић

8.    

Раде

Александра

Марковић

9.    

Јелена

Божидара

Матић

10.  

Новица

Радомира

Милошевић

11.  

Живота

Милана

Павловић

12.  

Добривоје

Миливоја

Петровић

13.  

Томислав

Миодрага

Петровић

14.  

Радмила

 

Радојковић (или Тодоровић?)

15.  

Мирослав

Драгомира

Савић

16.  

Милија

 

Симић

17.  

Љиљана

 

Сиl