ДОМ КУЛТУРЕ У СЕЛУ

Омладински дом

Простор испред Дома културе 07.04.1971.

Административни и културни центар села

Табла са кошем испред Дома културе (2006.)

Реконструкција дома културе (2008.)

Унутрашњост дома културе у току реконструкције (2011.)