Телефонски именик села Мириловца

 

 Службени телефони

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА

518-000

ОСНОВНА ШКОЛА

518-002

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА

518-004

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА

518-003

 

ПРЕЗИМЕ, име оца, ИМЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

А

АНТИЋ Боривоја РАНКО

518-023

АНТИЋ ТОМИСЛАВ

518-001

Б

БОГОСАВЉЕВИЋ Живка ДРАГИША

518-178

БОГОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН

518-117

БОГОСАВЉЕВИЋ Радисава ЈЕЛИЦА

518-127

БОГОСАВЉЕВИЋ Бранислава МИРОЉУБ

518-098

БОГОСАВЉЕВИЋ Светомира РАДИСАВ

518-054

БОГОСАВЉЕВИЋ Светислава ЖИВОТА

518-064

БОГОСАВЉЕВИЋ Бранка РАДОМИР

518-179

БОЖИНОВИЋ Радивоја ДРАГИША

518-092

БОЖИНОВИЋ РАДМИЛА

518-093

БОЖИНОВИЋ БРАНИСЛАВ

518-182

БОЖИНОВИЋ Станка СТАНОЈЛО

518-306

В

ВАСИЋ Лаке РАДЕ

518-049

ВЕЛИЧКОВИЋ Ђорђа МИЛУТИН

518-065

Г

ГЛАМОЧЛИЈА ДУШАН

518-301

ГРУЈИЋ Драгољуба СЛОБОДАН

518-058

Д

ДАЧИЋ ГОРДАНА

518-069

ДАЧИЋ МИЛОРАНКА

518-157

ДИМИТРИЈЕВИЋ М. ЗОРАН

518-170

ДИМИТРИЈЕВИЋ Живка БРАНИСЛАВ

518-171

ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГИЦА

518-134

ДИМИТРИЈЕВИЋ Д. ЛАЗАР

518-102

ДИМИТРИЈЕВИЋ Михајла МИЛАН

518-095

ДИМИТРИЈЕВИЋ Богомира МИЛОВАН

518-172

ДИМИТРИЈЕВИЋ МИРКО

518-213

ДИМИТРИЈЕВИЋ МИРКО

518-214

ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДОСЛАВ

518-063

Ж

ЖИВАНОВИЋ Будимира ДРАГАН

518-085

ЖИВАНОВИЋ Будимира ДРАГАН

518-086

ЖИВАНОВИЋ Б. ДРАГАН

518-317

ЖИВАНОВИЋ Милорада ЖАРКО

518-208

ЖИВАНОВИЋ Вукадина ГРАДИБОР

518-255

ЖИВАНОВИЋ Томислава САША

518-114

ЖИВАНОВИЋ Р. СИНИША

518-197

ЖИВАНОВИЋ СЛОБОДАН

518-119

ЖИВАНОВИЋ Живојина СТАНИМИР

518-015

ЖИВАНОВИЋ СТАНИМИР

518-112

ЖИВАНОВИЋ Милена МИЛОВАН

518-016

ЖИВАНОВИЋ Милена МИЛОВАН

518-385

ЖИВКОВИЋ Владимира ДРАГАН

518-008

ЖИВКОВИЋ Владимира ДРАГАН

518-009

ЖИВКОВИЋ Адама ВИТОМИР

518-345

ЖИВКОВИЋ Томислава ЗВОНИМИР

518-309

ЖИВКОВИЋ М. ДЕЈАН

518-193

ЖИВКОВИЋ Веље ГВОЗДЕН

518-094

ЖИВКОВИЋ Ј. ЖИВОТА

518-044

ЖИВКОВИЋ Милорада ДРАГИША

518-155

ЖИВКОВИЋ Милорада ЗОРАН

518-091

ЖИВКОВИЋ Адама МАЛИНА

518-145

ЖИВКОВИЋ Миодрага МИЛУТИН

518-079

ЖИВКОВИЋ Живојина МОМЧИЛО

518-227

ЖИВКОВИЋ Илије МИЛОВАН

518-006

ЖИВКОВИЋ Милије ТОМИСЛАВ

518-169

Ђ

ЂОРЂЕВИЋ МИЛЕН

518-140

ЂОРЂЕВИЋ РАДИЦА

518-188

ЂОРЂЕВИЋ Слободана ЉУБИША

518-321

И

ИЛИЋ ДРЕНА

518-180

ИЛИЋ Милана МИЛИЈА

518-025

ИЛИЋ Радивоја РАДЕ

518-199

ИЛИЋ Тихомира ЈУГОСЛАВ

518-143

ИЛИЋ Станојла ТОПЛИЦА

518-163

ИЛИЋ ТОМИСЛАВ

518-132

Ј

ЈАЋИМОВИЋ Милорада МИЛОСАВ

518-048

ЈЕРЕМИЋ БОГОЉУБ

518-089

ЈЕРЕМИЋ Драгоqуба МИОДРАГ

518-201

ЈЕРЕМИЋ Животе МИРОQУБ

518-518

ЈЕРЕМИЋ Живојина РАДЕ

518-187

ЈЕРЕМИЋ Божидара СИНИША

518-046

ЈОВАНОВИЋ БОРИВОЈЕ

518-192

ЈОВАНОВИЋ Богомира ДРАГАН

518-110

ЈОВАНОВИЋ Давида ДРАГИША

518-181

ЈОВАНОВИЋ Божидара ДАМWАН

518-186

ЈОВАНОВИЋ Драгомира РАДОМИР

518-010

ЈОВАНОВИЋ ДрагомираРАДОМИР

518-011

ЈОВАНОВИЋ Драгомира РАДОМИР

518-012

ЈОВАНОВИЋ ДрагомираРАДОСАВ

518-018

ЈОВИЧИЋ РАДОМИР

518-129

К

КОЈИЋ Ратка АДАМ

518-152

КОЈИЋ Драгослава ДРАГАН

518-007

КОЈИЋ Милосава МИЛАН

518-196

КОЈИЋ Адама МИЛОМИР

518-021

КОСТИЋ Радомира ГОРАН

518-219

КОСТИЋ ЗОРАН

518-090

КОСТИЋ ЖИВОТА

518-147

КОСТИЋ Живојина МИЛУТИН

518-207

КОСТИЋ МИЛИВОЈЕ

518-103

КОСТИЋ Добривоја РАДИВОЈЕ

518-017

КОСТИЋ Радивоја НЕБОЈША

518-116

КОСТИЋ Бранислава РАДОМИР

518-115

Л

ЛАЗИЋ ГОРДАНА

518-087

ЛАЗИЋ ДРЕНА

518-078

ЛАЗИЋ ДУШАН

518-194

ЛАЗИЋ Владислава ЈОВИЦА

518-019

ЛАЗИЋ Бранка ЖИВОСЛАВ

518-088

ЛАЗИЋ ЖИВОЈИН

518-055

ЛАЗИЋ НОВИЦА

518-165

ЛАЗИЋ Предрага НЕНАД

518-057

ЛАЗИЋ Петра ПРЕДРАГ

518-210

ЛАЗИЋ Станојла ЉУБИВОЈЕ

518-122

ЛАЗИЋ МИРОСЛАВА

518-218

ЛАЗИЋ Миодрага ТОМИСЛАВ

518-198

ЛАЗАРЕВИЋ Бранислава МИЛОРАД

518-022

ЛАЗАРЕВИЋ Давида МОМЧИЛО

518-043

ЛАЗАРЕВИЋ Давида МОМЧИЛО

518-315

ЛАЗАРЕВИЋ Бранислава МИОМИР

518-029

ЛАЗАРЕВИЋ Бранка НЕНАД

518-005

ЛАЗАРЕВИЋ Велимира САВА

518-176

ЛАЗАРЕВИЋ Александра РАДЕ

518-042

ЛАЗАРЕВИЋ Милосава ДРАГОСЛАВ

518-322

М

МАНОЈЛОВИЋ Живка ГОРАН

518-168

МАНОЈЛОВИЋ Животе ГРАДИБОР

518-020

МАНОЈЛОВИЋ Велимира ДРАГАН

518-228

МАНОЈЛОВИЋ Велимира ДРАГАН

518-229

МАНОЈЛОВИЋ Милутина ДРАГАН

518-303

МАНОЈЛОВИЋ Жике ДРАГОСЛАВ

518-067

МАНОЈЛОВИЋ Живка ЗОРАН

518-167

МАНОЈЛОВИЋ Александра ЖИВКА

518-072

МАНОЈЛОВИЋ Обрада ЖАРКО

518-106

МАНОЈЛОВИЋ Александра ИВАН

518-031

МАНОЈЛОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА

518-038

МАНОЈЛОВИЋ Будимира МИРЈАНА

518-128

МАНОЈЛОВИЋ Милана МИЛЕНКО

518-113

МАНОЈЛОВИЋ Радомира НЕБОЈША

518-144

МАНОЈЛОВИЋ Живојина НОВИЦА

518-148

МАНОЈЛОВИЋ Петра МИОДРАГ

518-066

МАНОЈЛОВИЋ С. СЛОБОДАНКА

518-126

МАНОЈЛОВИЋ Радана СТОЈАН

518-062

МАНОЈЛОВИЋ Милије ТОПЛИЦА

518-040

МИЛИЋ Вукадина ЖИВАДИН

518-034

МИЛАНОВИЋ Ј. БРАНКО

518-150

МИЛАНОВИЋ ДРАГИЋ

518-039

МИЛАНОВИЋ Ж. БРАНИСЛАВ

518-318

МИЛАНОВИЋ Владислава СТОЈАН

518-206

МИЛАНОВИЋ Видана СЛОБОДАН

518-153

МАРКОВИЋ Томислава РАДИЦА

518-033

МАРКОВИЋ Станојла ДУШАН

518-059

МАРКОВИЋ С. МИЛАН

518-142

МИЛЕНОВИЋ ЖИВОРАД

518-209

МИЛЕНОВИЋ Бранка ЗОРАН

518-133

МИЛЕНКОВИЋ НОВИЦА

518-074

МИЛЕНКОВИЋ СЛАВКО

518-146

МИЛЕНКОВИЋ ТОМИСЛАВ

518-160

МИЛЕТИЋ БОРИВОЈЕ

518-073

МИЛОВАНОВИЋ Стојадина ВЕЛИБОР

518-202

МИЛОВАНОВИЋ Томислава ЗОРАН

518-024

МИЛОВАНОВИЋ Мијалка ЖИВОРАД

518-030

МИЛОВАНОВИЋ Томислава МИОМИР

518-111

МИЛОВАНОВИЋ Милована МИОДРАГ

518-051

МИЛОВАНОВИЋ Станимира МИОДРАГ

518-056

МИЛОВАНОВИЋ Р. СРБИЈАНКА

518-319

МИЛОВАНОВИЋ Радомира МИОДРАГ

518-307

МИЛОВАНОВИЋ С. ТОМИСЛАВ

518-216

МИЛОВАНОВИЋ С. ТОМИСЛАВ

518-217

МИQКОВИЋ ЖИВОЈИН

518-047

МИЈАЛКОВИЋ ГОРДАНА

518-084

МИЈАЛКОВИЋ Радомира ДУШАН

518-158

МИЈАЛКОВИЋ Божидара МИЛИЈА

518-108

МИЈАЛКОВИЋ Светозара МИЛУН

518-138

МИЈАЛКОВИЋ Гвоздена МИЛОСАВ

518-166

МИЈАЈЛОВИЋ Милосава ЖИВОЈИН

518-077

МИЈАЈЛОВИЋ Крстивоја QУБИША

518-184

МИЛОЈКОВИЋ Будимира ДРАГОСЛАВ

518-036

МИЛОЈКОВИЋ Ј. МИОДРАГ

518-189

МИЛОЈКОВИЋ Радета ДРАГИША

518-104

МИЛОЈКОВИЋ М. СЛОБОДАН

518-195

МИЛОЈКОВИЋ Драгослава СЛАВОQУБ

518-037

МИЛОШЕВИЋ Радомира НОВИЦА

518-096

МИЛОШЕВИЋ Граде СИНИША

518-333

МИЛОЈЕВИЋ Милена ЖАРКО

518-130

МИЛАДИНОВИЋ ВЕЛИМИР

518-139

МИЛАДИНОВИЋ Граде ЈОВИЦА

518-177

МИЛУТИНОВИЋ Ж. ДРАГИША

518-161

МИЛУТИНОВИЋ Ж. ДРАГИША

518-162

МИЛУТИНОВИЋ Бране МИЛОРАД

518-149

МИЛУТИНОВИЋ М. ДРАГИША

518-100

МИЛОСАВЉЕВИЋ ЖИВОТА

518-174

МИЛОСАВЉЕВИЋ ТОМИСЛАВ

518-380

МИЛАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ

518-302

МИЈИЋ СЛАВИЦА

518-237

Н

НИКОЛИЋ Ђорђа ТОМИСЛАВ

518-159

П

ПАВЛОВИЋ ДРАГОЉУБ

518-041

ПАВЛОВИЋ Милана ЖИВОТА

518-124

ПАВЛОВИЋ Миодрага ЛАЗАР

518-070

ПАВЛОВИЋ ДРАГИЦА

518-045

ПАВЛОВИЋ Живојина МИЛОВАН

518-185

ПАВЛОВИЋ Радета МИЛАН

518-068

ПАВЛОВИЋ Драгоqуба РАДОМИР

518-027

ПАВЛОВИЋ МОМЧИЛО

518-311

ПАВЛОВИЋ Светислава МИЛАН

518-224

ПАЈИЋ Радомира ВЛАДИМИР

518-190

ПАЈИЋ Томислава МИЛАН

518-053

ПАЈИЋ Радомира МИЛОРАД

518-052

ПАЈИЋ Тихомира МИЛИСАВ

518-075

ПАЈИЋ Владимира СЛОБОДАН

518-032

ПАЈИЋ Властимира РАДИША

518-105

ПЕТРОВИЋ Добривоја АНДРЕЈА

518-164

ПЕТРОВИЋ Владе БУДИМИР

518-137

ПЕТРОВИЋ Владе ВЛАДИМИР

518-151

ПЕТРОВИЋ Драгутина МИРОСЛАВ

518-081

ПЕТРОВИЋ Драгутина МИРОСЛАВ

518-082

ПЕТРОВИЋ Драге РАДОСАВ

518-026

ПЕТРОВИЋ Миодрага СВЕТИСЛАВ

518-097

ПЕТРОВИЋ СРБОЉУБ

518-028

ПЕТРОВИЋ Миодрага ТОМИСЛАВ

518-060

ПЕТРОВИЋ Радомира МОМИР

518-191

Р

РИСТИЋ ДЕЈАН

518-076

РАДУНОВИЋ МИРОСЛАВ

518-222

РАДУНОВИЋ МИРОСЛАВ

518-123

РАДОЈКОВИЋ НИКОЛА

518-305

РАДОЈКОВИЋ РАДОМИР

518-135

С

САВИЋ Мирослава ДЕЈАН

518-050

САВИЋ ЗОРАН

518-204

САВИЋ Душана СЛОБОДАН

518-136

СИМИЋ МИЛИЈА

518-175

СИМИЋ МИЛИЈА

518-324

СИМИЋ Ђорђа МИОДРАГ

518-156

СИМИЋ Александра НИКОЛА

518-200

СТЕВИЋ ДРАГАН

518-080

СТЕВИЋ СЛОБОДАН

518-099

СТОЈАНОВИЋ ДОБРИЛА

518-061

СТОЈАНОВИЋ РАДЕ

518-071

СТЕФАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ

518-131

ОБРАДОВИЋ МИЛАДИН

518-141

Т

ТАСИЋ Милутина ЖИВКА

518-314

ТАСИЋ Стојадина МИЛАН

518-035

ТАСИЋ Вукадина МИРКО

518-215

ТОДОРОВИЋ ДРАГОСЛАВ

518-212

ТОДОРОСКИ ПЕЦЕ

518-211

ТРИФУНОВИЋ БОРИСАВ

518-083

ТРИФУНОВИЋ ВЕЛИМИР

518-121

ТРИФУНОВИЋ Миодрага ГОРАН

518-125

ТРИФУНОВИЋ ДРАГАН

518-293

ТРИФУНОВИЋ Живорада ЖИВОТА

518-107

ТРИФУНОВИЋ Драгослава МИЛОМИР

518-154

ТРИФУНОВИЋ Драгослава НОВИЦА

518-203

ТРИФУНОВИЋ Борисава СЛАВИЦА

518-205

ТРИФУНОВИЋ РАДОМИР

518-120