МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИРИЛОВАЦ

По стварању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године, Мириловац је са Давидовцем и Лебином чинио Општину Мириловачку у Параћинском срезу Моравског округа.

Председници Општине Мириловачке између I и II светског рата били су: 

Ред. број

у периоду од - до

Име и презиме

 1.  

 

 Добросав Манојловић

 1.  

 

Илија Пајић

 1.  

 

Љуба Манојловић

 1.  

 

Радоје Костић

 1.  

 

Тома Јовановић

 1.  

 

Милан Илић

 1.  

 

Стева Јовановић

 1.  

 

Милија Павловић

 1.  

 

Милан Лазић

Од 1944. до октобра 1946. године, сеоски орган власти био је Месни народноослободилачки одбор, а од октобра 1946. до априла 1952. - Месни народни одбор на територији среза Параћин. Од 1952. до 1. септембра 1955. године овај орган зе зове Народни одбор општине, када је ушао у састав Извршног одбора општине Параћин.

Председници наведених одбора у Мириловцу били су: 

Ред. број

у периоду од - до

Име и презиме председника Извршног одбора МНО

Одборници МНО

 1.  

 

 

Радован Петровић

 

 1.  

 

Радомир Лазић

 

 1.  

-01.06.1948.

Радун Л. Атанасковић

секретар: Стефановић М. Милен Манојловић Ж. Василије, Манојловић М. Богоје, Манојловић М. Милисав, Стевановић С. Љубомир, Петровић М. Живадин (или Живојин?), Милић М. Вукадин, Тасић М. Добривоје, Димитријевић Д. Гвозден, Лазаревић Н. Радан, Стефановић М. Милен, Илић П. Вукадин, Живановић Л. Милорад

 1.  

01.06.1948.- 30.10.1948

Радан Н. Лазаревић

 

 1.  

30.10.1948.-21.04.1949.

Радун Л. Атанасковић

секретар: Лазаревић Н. Радан

 1.  

21.04.1949.-

Милен М Стефановић

 

 1.  

 

Адам Симић

 

 1.  

 

Никола Јаћимовић

 

 1.  

 

Вукадин М. Милић

 

У каснијем периоду, управа и политички живот Мириловца организован је преко Месне заједнице, којом руководи Савет месне зајенице. Савет месне заједнице има свог председника.

Председници Савета месне заједнице Мириловац били су: 

Ред. број

у периоду од - до

Име и презиме председника Савета

Чланови Савета

 1.  

 

Миодраг Димитријевић

 

 1.  

 

Милан Тасић

 

 1.  

 

Радосав Јовановић

потпредседници: Мирослав Радуновић и Станимир Живановић

чланови: Милован Павловић, Миливоје Костић, Предраг Лазић, Милосав М. Јаћимовић, Слободан Миленковић

 1.  

јануар 2001. - јануар, 2005.

Драган Д. Којић

потпредседник: Драгослав Стевановић

чланови: Саша М. Којић, Драгослав Којић, Горан Манојловић, Градибор Манојловић, Драган Мијалковић, Томислав Лазић, Слободан Савић,

 1.  

јануар, 2005. -

Драган Јовановић

потпредседник: Станимир Живановић чланови: Предраг Лазић, Драган Радисављевић, Драган Ж. Мијајловић, Драган Јовановић, Радосав Јовановић