Животињски свет

   

 

Део атара Мириловца, равница око реке Грзе, дубоко у праисторији била је дно језера, најпре са сланом водом а потом слатководног. У приобаљу језера бујао је живот. У параћинском Завичајном музеју чувају се налази лобања крокодила са обала језера, пронађени око Поповца.

За сада немамо фосилних и археолошких доказа којима бисмо пратили промене у животињском свету током историје. Са порастом броја становника у селу (и околним селима), дивље животиње су постепено потискиване и изловљаване. Након крчења шума и разоравања ливада и пашњака крајем XIX века, убрзано је нестајао и животињски свет у дивљини.  

Покушаћемо да оригиналним сликама представимо све животињске врсте које се данас могу срести на ливадама, у луговима, забранима и шумарцима мириловачког атара. Наравно, овај подухват ће најспорије ићи са инсектима, који су веома бројни и за чије препознавање су неопходна одређена стручна знања. Свака помоћ на том плану је добродошла. И набрајање и именовање осталих животињских врста је лаичке природе, тако да молимо стручне посетиоце овог сајта да нам не замере, већ да нам стручним саветима помогну. 

Фотографије које илуструју животињски свет Мириловца су настајале случајно, сликане су аматерским фотоапаратима, углавном без додатне опреме за фотографисање животиња. Неке су добре, неке слабије, тако да ћемо временом настојати да сваку заменимо бољом.

ИНСЕКТИ (Insecta)

   
   
   
   
   

МЕКУШЦИ (Mollusca) 

Представници мекушаца у Мириловцу су речне шкољке и велики број врста пужева. 

РИБЕ (Pisces)

Врсте риба у реци нису тако бројне. У прошлости, док је река била већа, било је и више врста, а и достизале су завидну величину. Од како је 80-их година ХХ века почело узимање воде са изворишта Грзе за потребе градског водовода, река углавном пресушује током лета, тако да су за рибе дошли црни дани. Све до поменутог периода, омладина је често ишла на пецање, комбиновано са хватањем риба помоћу плетених корпи од прућа, у вировима и чкаљама. Пецање је од почетка ХХI века скоро замрло, а једино понеко практикује да лети, кад река пресуши, помоћу мотора за заливање исцрпе по неки вир и покупи све рибице из њега. 

У реци се могло (а може се и сада, само у мањем обиму) срести неколико врста риба, а најчешће су: 

Клен (Leuciscus cephalus)

-

Припада фамилији шарана (Cyprindae). Максимално може достићи 50 cm.

Беовица (Alburnus alburnus)

-

Припада фамилији шарана (Cyprindae). Максимално може достићи 20 cm.

Кркуша (Gobio gobio)

-

На први поглед подсећа на сома, а припада фамилији шарана (Cyprindae). Максимално може достићи 15 cm.

ВОДОЗЕМЦИ (Amphibia)

Водоземаци у атару нису тако бројни, тачније речено, познате су нам само разне врсте жаба.

 

ГМИЗАВЦИ (Reptilia)

Од гмизаваца, у атару срећемо корњачу, гуштере, слепића и више врста змија. У реци се може наићи на белоушку. Напоменимо да се за корњачу некада користила реч „жељка“, а домаћи назив за слепића је – уже. 

Корњаче

Шумска корњача (Testudo hermanni)

 

 

Гуштери

Зелембаћ (Lacerta viridis)

 

Зидни гуштер (Podarcis muralis)

 

Слепић (Anguis fragilis)

 

 

Змије

Поскок (Vipera ammodytes)

 

Смук (Zamenis longissimus)

 

Белоушка (Natrix natrix)

 

Шарка (Vipera berus)

 ПТИЦЕ (Aves)

СТАНАРИЦЕ 

Велики шарени детлић (Dendrocopos major)

 

Врабац (Passer domesticus)

 

Гугутка (Streptopelia decaocto)

 

Зелена жуна (Picus viridis)

 

Јаребица (Perdix perdix)

 

Кукавица (Cuculus canorus)

 

Препелица (Coturnix coturnix)

 

Руси сврачак (Lanius collurio)

 

Сврака (Pica pica)

 

Сеница (Pajus major)

 

Сива врана (Corvus cornix)

 

Славуј (Luscinia luscinia)

 

Сојка (Garrulus glandarius)

 

Фазан (Phasianus colchicus)

 

Штиглић  (Carduelis carduelis)

 

Жутарица (Serinus serinus)    

 

 

Жутарица (Serinus serinus)  

Гугутка (Streptopelia decaocto)

 

Сеница (Pajus major)

Штиглић  (Carduelis carduelis)

Руси сврачак (Lanius collurio)

Велики шарени детлић (Dendrocopos major)

Славуј (Luscinia luscinia)

СЕЛИЦЕ  

Златна вуга (Oriolus oriolus)

 

Дивља патка (Anas platyrhynchos)

 

Ластавица (Hirundo rustica)

 

Бела рода (Ciconia ciconia)

 

Чворак (Sturnus vulgaris)

 

 

Ластавица (Hirundo rustica)

Златна вуга (Oriolus oriolus)

Чворак (Sturnus vulgaris)

Поред набројаних птица у ова два списка, има још скоро исто толико врста које нисмо укључили у њих, јер их због недостатка фотографија не можемо поуздано и тачно именовати. Свака помоћ у том правцу је добродошла.

 СИСАРИ (Mammalia) 

У атару Мириловца, а и у самом селу, обитавају следећи представници сисара:

 

Срна (Capreolus capreolus)

-

Не зна се колики број срна је стално настањен у атару, јер су ове лепе животиње у сталном покрету, тј. често прелазе из једног атара у други.

Лисица (Vulpes vulpes)

-

Изгледа да их нема много. Ретко се виђају.

Зец (Lepus europaeus)

-

Најчешћа мета сеоских ловаца.

Веверица (Sciurus vulgaris)

-

Често се виђају и у самом селу, односе орахе и лешнике.

Твор (Mustela putorius)

-

Долазе и у село, где причињавају штету око живине. Често бивају и убијени од стране оштећених домаћина.

Ласица (Mustela nivalis)

 

 

Јазавац (Meles meles)

-

Причињавају штету кукурузима, једу тикве.

Јеж (Erinaceus europaeus)

-

Виђа се и у селу.

Слепо куче (Spalax leucodon)

-

Има га и у пољу и у селу. Причињава велику штету усевима, посебно кромпиру и шаргарепи.

Кртица (Talpa europaea)

-

Има је и у пољу и у селу.

Домаћи миш (Mus musculus)

-

Има га свуда по селу. Борба људи против њега води се мачкама, отровом и лепком.

Пољска волухарица (Microtus arvalis)

-

Има је по пољу, посебно по кукурузиштима и житу.

Сиви пацов (Rattus norvegicus)

-

Обитавају у селу, по кошевима с кукурузом. Прилично се множе, а домаћини се против њих боре постављањем отрова и физичком ликвидацијом кад год се пружи прилика.

Водени пацов

-

Има га око реке. За сада не знамо тачно која је врста.

Слепи миш

-

Са првим сумраком могу се видети како лете по селу. За сада немамо тачну идентификацију врсте.

Могуће је да има још неких врста, само их треба документовати. 

Памти се да су се својевремено у атару појављивали и вукови (Canis lupus) и дивље свиње (Sus scrofa). 

Веверица (Sciurus vulgaris)

Слепи миш

Слепо куче (Spalax leucodon) Твор (Mustela putorius)