ВЕЗА МИРИЛОВЦА СА ОКОЛНИМ НАСЕЉИМА

Мириловац се налази на споју веома старих и значајних путева. Стари Видински пут, који пресеца атар Мириловца, у Параћину се спаја са Цариградским друмом, од давнина најважнијом европском саобраћајницом.  

Редовна аутобуска линија на релацији Мириловац – Параћин успостављена је крајем 70-их година ХХ века. 

Данашње стање (2009.) је овакво: 

Мириловац је са Параћином повезан асфалтним путем дужине од око 6 км. Осим са Параћином, асфалтним путем је повезан и са суседним селима Планом и Лебином. До других суседних села (Текије, Давидовца, Лешја, Бусиловца, Голубовца) из Мириловца се директно може стићи обичним пољским путевима.

Стање асфалтног пута који води до Плане (фото 2008.)

Из историјата радова на путевима

Историјат радова на путевима који повезују Мириловац са околним местима покушаћемо да реконструишемо на основу неких сачуваних докумената и помоћу новинских чланака на ову тему. 

 Записник са седнице Месног Народног одбора од 18.05.1951. год. (извод)

             Државни пут број 12 да се напуни песком од 7. километра до 11.50 километра на ком треба да се извезе 200 м3 песка и слева и сдесна ошанчи. Материјал не сме бити тињав.

            Сеоски пут од споменика па до бресничке ћуприје тај пут да се напуни и прочисти.

            Нови пут за Плану да се доврши са пресецањем и шанчењем слева и сдесна. 


Новински чланак из листа „14 ДАНА“, бр. 19 од 12. новембра 1974. године:

Саветовање са председницима Скупштина Месних заједница

 ДЕЛЕГАТСКИ СИСТЕМ НИЈЕ ЗАЖИВЕО

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

            Скупштина Месне заједнице [Плана] купила је грађевинске машине: камион, дробилицу, булдожер и друго за извођење припремних радова на путу Плана - Мириловац. За стављање асфалта немају средстава, али се надају да }е помоћ добити од општинског путног фонда.            .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Д. Анђелић


Новински чланак из листа „14 ДАНА“, бр. 25 од 4. фебруара 1975. године: 

МИРИЛОВАЦ:   ПОШЉУНЧАВАЊЕ ПУТА

 Пут Мириловац - Голубовац пошљунчан је само у дужини од једног километра. Преостала два километра уредиће се чим временске прилике дозволе. Пут ће имати ивичњаке, а изграђује се средствима месног самодоприноса.


Новински чланак из листа „14 ДАНА“, бр. 33 од 27. маја 1975. године 

ПЛАНА:   РАДОВИ НА ПУТУ ТЕКУ НОРМАЛНО

             Радови на путу Плана - Мириловац теку нормално. Завршен је један километар пута све до асфалтног слоја, а пут ће бити широк 5 метара.

            Укупна вредност радова износи динара 600.00.

Ж. Векић


Новински чланак из листа „14 ДАНА“, бр. 37 од 22. јула 1975. године:

ПЛАНА:   ИЗГРАДЊА ПУТА У ЗАСТОЈУ

 

            Због слабог одзива обвезника у месном самодоприносу у радној снази постављање ивичњака на путу Плана - Мириловац касни. Због тога ће се самодопринос у радној снази обуставити и претворити у самодопринос у новцу, а из тих средстава ће се активирати стална радна снага, како би се радови на путу убрзали и ускоро довршили.

Ж. Векић