Старе фотографије  

 Станојло Илић (лево) / Милан (рођен 1911.) и Станојло (рођен 1917.) Илић (десно)

Наталија Марковић и Александар Савић

Породица Милована Илића: Милован (1882.) седи у средини са унуком Милијом (1938.), слева надесно - унука Зора (1929.), унука Вера (1927.), син Станојло (1917.), снаја Славка са сином Топлицом (1942.) у наручју и снаја Миленија. Милован их је одвео на сликање у Параћин, да би послао слику сину Милану, који је био у немачком ропству. 

Јованка Манојловић (рођ. Павловић – 1901.) држи у крилу унука Ивана Манојловића (1950.), у средини – Љиљана Живковић (1947.), десно – Пола Живковић држи у крилу унука Љубишу Живковића (1948.) 

доњи ред: Светислав М. Петровић (1949.), Томислав М. Петровић (1947.), Радојка Живковић држи у крилу унука Новицу М. Миленковића (1952.) и Десанка Петровић држи у крилу унуку Мирјану Петровић

горњи ред: Зорка М. Петровић (рођ. Мијајловић -1925.), Милоје Д. Миленковић (1930.), Живота Ј. Живковић, Зорка Петровић (1932.) и Будимка Д. Миленковић (рођ. Живковић – 1930.)

 

 

Радан Петровић у свом дворишту са унуцима Светиславом (1949.) и Томиславом (1947.)

Милутин Манојловић и Бранко Милосављевић

Горњи ред:Драга Манојловић (Драга Реџа), Драга Димитријевић (Драга Лазин), Миша Лонџин, седи: Војислав Живановић (Воја кафеџија), Милан Јовичић, Милан Пајић (Миле Томин), стоје: Живота O. Манојловић (Жиле Кожучар)

Доњи ред:Клече: Радомир Димитријевић (Дона пандур), Милан Павловић (Милче Рушкин), Александар Д. Савић (Цана) 

Коле Стрижанин, Бора Трифуновић и Николча Мириловац –

музиканти на свадби код Данице и Боре Милетића из Мириловца

Радивоје Чепурац и Бора Трифуновић

Милосав и Радмила Јаћимовић

 

Светислав М. Петровић (1949,), Новица М. Миленковић (1952.) и Томислав М. Петровић (1947.) испред Дома Културе (фото: 20.06.1960.)

Адам Милојковић (фото 1962)

Каја Н. Јаћимовић (1943.), Јован Савић (1941.), Десанка В. Милић (1943.) и мали Зоран А. Савић (1953.) - фото 1962.

доњи ред: Јела (ћерка Гоце Икиног) и Новица М. Миленковић (1952.) средњи ред: Гоца Икин, Живота Ј. Живковић и Боривоје Божиновић горњи ред: Бранко М. Лазаревић (1943.) и Милоје Р. Миленковић (1930.)  -фото: 20.06.1960.

Раде Р. Илић и Новица М. Миленковић (1952.)

На купалишту „Код кривине“ - Зоран А. Савић (1953.), Јован Д. Савић (1941.) и Боривоје Божиновић (1942.). Тзв. вир ''на кривину'' налазио се на реци, у горњем току, пре одвајања реке на ''појазак'' /за воденицу/ и реку, негде код ''Пајићких градина'' код градине Милета Томиног. Вир је био у кривини и био је најдубљи на реци. На његоој обали постојала је врба са које се скакало у воду. Ту су се купале старије генерације током  педесетих и шездесетих година. фото: 1967.

Зоран А. Савић на чувеној врби поред вира

„Код кривине“, са које се годинама скакало у вир (фото 1967.)

 

Живота Б. Михајловић (1951.), Зоран А. Савић (1953.), Љубиша Д. Живковић (1948.) и мали Љубиша В. Живковић у „Врањино“ – чувено игралиште, на коме су многе генерације дечака и омладинаца из доње мале играле фудбал (фото 1968.)

Бициклисти 1

Бициклисти 2

Центар Мириловца 07.4.1971.

Мириловачки момци на сабору у Крежбинцу

(фото: Гвозден Живковић, 1972.; апарат: СМЕНА 8)

Раде Р. Илић (1953.), Иван А. Манојловић, Зоран А. Савић (1953.), Момчило Д. Лазаревић (1949.),  Светислав М. Петровић (1949.), Милорад С. Лазаревић (1954.), Јовица Лазић, Томислав Атанацковић (1955.), Новица М. Миленковић (1952.) и Славољуб М. Пајић (1953.)

Момци у Извору

доњи ред: Новица М. Миленковић (1952.), Славољуб М. Пајић (1953.) и Драгиша Богосављевић средњи ред: Живота С. Костић (1953.) и Љубиша Р. Богосављевић горе: ? са стране: Радомир В. Живковић (1951.)

 

 

Радан Петровић

 

Томислав Р. Милосављевић (1946.) и Радивоје Д. Тасић (1948.)

Миодраг Симић (1945.), Томислав Р. Милосављевић (1946.) и Радивоје Д. Тасић (1948.)

(фото 1974)

 

Душан М. Лазаревић (1903.) пече ракију (фото 1980.)

Драган Којић, Радиша Милојевић, Љубиша Мијајловић, Ненад Лазаревић,  Славиша Милојевић и Драган Костић (фото 08.9.1984.)

Школске фотографије

Разгледнице

Неке од разгледница Мириловца аутора Д.Лазаревића и С.Живановића