ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО

ТРГОВИНА

 Између два светска рата трговином су се бавили Тома Јовановић и Мена Божиновић.

После Другог светског рата, дуго времена једина трговачка радња у селу била је задружна продавница. У њој се смењивало неколико продаваца. Један од њих био је и Никола Јаћимовић.

Прва продавница, у приватној кући, која је радила у склопу друштвеног предузећа „Шумадија“, била је радња Милице Павловић.

У разним периодима, у селу је укупно било отворено 11 продавница мешовите робе. Бивша задружна продавница издавана је закуп неколицини закупаца који су у њој водили своје трговачке радње. Неки од њих били су Раде Илић, Ранко Антић и др.

Продавница код Дома културе у време док је закупац био Ранко Антић (2011)

У свом дворишту радње су саградили Предраг Лазић, Слободан Савић, Драгослав Лазаревић, Милован Павловић, Хранислав и Мирјана Божиновић, Милен Живановић, Владимир Живковић и Славољуб Милојковић. Продавницу, саграђену у дворишту Мике Живковића, водили су његова ћерка Слађана и зет Момир Петровић.

Продавница у дворишту Милована Павловића (2011)

Продавница РАЗВИТАК Мирјане и Хранислава Божиновића (2009)

Продавница код Мике Живковића (2009)

Продавница у дворишту Милена Живановића (2011)

Продавница у дворишту Владимира Живковића (2011)

Продавница у дворишту Слободана Савића (2009)

Драгослав Манојловић је код доњег трансформатора саградио малу киоск-продавницу.

Мала киоск-продавница Драгослава Манојловића (2009)

Тренутно су у селу активне 4 продавнице – Драгослава Манојловића, Славољуба Милојковића, Слободана Савића (издата у закуп) и Драгослава Лазаревића (издата у закуп).

 

УГОСТИТЕЉСТВО 

У Мириловцу је саграђена само једна кафана, позната под именом Војина кафана. Била је власништво Воје Живадиновића. Више пута је престајала са радом и почињала рад са новим закупцима, али није успела да се одржи. Последњи пут је радила почетком 90-их година 20. века.

Војина кафана