Високе и више школе завршило је око 130 житеља Мириловца. У овај број укључени су само они који су рођени у Мириловцу. Тешко је направити потпуни списак свих високошколаца, али се надамо да ће једног дана и то бити урађено. У односу на број становника села, овај број заиста делује импозантно.

ФАКУЛТЕТ

БРОЈ

ДИПЛОМИРАНИХ

Правни факултет

22

Економски факултет

18

Технолошко-металуршки факултет

11

Природно-математички факултет

11

Медицински факултет

8

Филолошки факултет

5

Високе војне школе

4

Електротехнички факултет

4

Факултет политичких наука

4

Рударско-геолошки факултет

3

Машински факултет

3

Филозофски факултет (психологија)

2

(технички факултети)

2

Пољопривредни факултет

4

Учитељски факултет

2

Стоматолошки факултет

1

Фармацеутски факултет

1

Факултет организационих наука

1

Факултет заштите на раду

1

Факултет за народну одбрану

1

Православни богословски факултет

1

Грађевински факултет

1

            УКУПНО:

110

 

ВИША ШКОЛА

БРОЈ

ДИПЛОМИРАНИХ

Виша економска школа

4

Педагошка академија

3

Виша школа за социјалне раднике

3

Виша управна школа

3

Виша медицинска школа

2

Виша технолошка школа

2

Виша машинска школа

1

Виша финансијска школа

1

Остале више школе

5

            УКУПНО:

24

 

Следи табеларни преглед по факултетима. Пошто је, због исељавања, опао број житеља села, а самим тим и број ученика у мириловачкој школи сведен на минимум, овај тренд из некадашњих славних дана села није могао бити настављен и у данашње време. Да би колико-толико задржали актуелност сајта, наставићемо да пратимо и школска постигнућа оних који су пореклом из Мириловца, чији су родитељи (или други преци) отишли из села. На неки начин, и они су Мириловци, поготово они који живе у Параћину, и чије је детињство везано за село.

Да, ипак, не бисмо умањили фасцинантност броја од скоро 120 академских грађана из Мириловца, ове две групе високошколаца смо приказали одвојено. У зеленим табелама наведени су они који су рођени у Мириловцу и који су, углавном, своје школовање започели у Мириловцу, а у плавим табелама (испод зелених), дат је приказ оних који су рођени у другим местима Србије, а пореклом су из Мириловца.

 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ је завршио: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

Смер/група

1.     

Антић Павла Томислав

 1937.

 

 

 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ су завршили:

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

Смер/група

1.     

Симић Миодраг

 

 

 

2.     

Михајловић Боре Драгић

1936.

 

 

3.     

Јовановић Боривоја Богоје

 1938.

Београд 

 

4.     

Симић Николе Новица

1939.

Скопље

 

5.     

Живковић Радивоја Драгослав

1940.

Београд

 

6.     

Божиновић Боривоје

1942.

Крагујевац

 

7.     

Којић Миодрага Давид

1942.

Крагујевац

 

8.     

Јовановић Драгољуба Драгослав

1943.

Крагујевац

 

9.     

Манојловић Петра Мирослав

1945.

Крагујевац

 

10.  

Тасић Добривоја Радивоје

1948.

Ниш

 

11.  

Манојловић Александра Иван

1950.

Скопље

 

12.  

Живковић Владимира Драган

1955.

 

 

13.  

Живковић Владимира Зорица

1956.

Ниш

 

14.  

Пајић Властимира Радиша

1957.

Крагујевац

 

15.  

Божиновић Бранислава Наташа

1982.

Крагујевац

 

16.  

Димитријевић Слободана Милош

1989.

Крагујевац

 

18.     

Лазић Ненада Милан

1994.

 Крагујевац

Општа економија

 

 

 

19.     

Милосављевић Томислава Владимир

1980.

Ниш

 

20.     

Павловић Радета Александар

1980.

Ниш

 

21.     

Пајић Слободана Аца

1983.

Београд

 

22.     

Манојловић Ивана Марко

1986.

Београд

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ су завршили: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

Смер/група

1.     

Живковић Давида Љубомир

1949.

Београд

 

2.     

Јовановић Дамјана Мирјана

1951.

Београд

 

3.     

Живковић Владимира Весна

1959.

Београд

 

4.     

Трифуновић Животе Слађана

1964.

Јагодина

 

 

5.

Павловић Милана Александар

1967.

Београд

 

6.

Мијалковић Ђорђа Милен

1977.

Београд

 

  ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ је завршио:  

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

Смер/група

1.     

Пајић Милорада Драгoмир

1953.

Ниш

 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ су завршили: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

Смер/група

1.     

Мијалковић Добривоја Драган

1954.

Бор

 

2.     

Којић Драгослава Драган

1968.

Ниш

Производно машинство

3.     

Живановић Томислава Саша

1969.

Београд

Производно машинство

 

4.     

Миладиновић Гордане Ивица

1977.

Београд

процесна техника

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ су завршили:  

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

специјализација

1.     

Живановић Милена Радица

1950.

Београд

епидемиолог

2.     

Манојловић Будимира Љиљана

1950.

 

лекар медицине рада

3.     

Пајић Милорада Радмила

1950.

 

ендокринолог

4.     

Петровић Живојина Душан

1952.

 

неуролог

5.     

Симић Радивоја Славица

1955.

Београд

лекар опште праксе

6.     

Павловић Радомира Радмила

1963.

Београд

педијатар

7.     

Миљковић Живојина Данијела

1980.

Крагујевац

 

8.     

Димитријевић Слободана Марија

1987.

Крагујевац

 

 

9.     

Живковић Љубомира Јелена

1979.

Београд

 

10.     

Пајић Драгомира Ивана

1980.

Београд

клиничка фармакологија

11.     

Божиновић Драгише Марина

1986.

Ниш

 

12.     

Манојловић Новице Невена

1988.

Крагујевац

 

 

  ФАКУЛТЕТ ЗА ОПШТЕНАРОДНУ ОДБРАНУ је завршио: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

Смер/група

1.     

Петровић Драгослава Радосав

1964.

Београд

 

  ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА је завршила: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место факултета

Смер/група

1.     

Савић Зорана Светлана

1986.

Београд

Организација рада

 ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА су завршили: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место факултета

Смер/група

1.     

Тасић Милије Слађана

1973.

Београд

 

2.     

Јовановић Зорана Ивана

1985.

Београд

Међународни односи

3.     

Јовановић Зорана Андријана

1988.

Београд

Међународни односи

4.     

Павловић Милована Маја

1988.

Београд

 

 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ су завршили: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

Смер/група

1.     

Јовановић Видојка Миодраг

1923.

Београд

 

2.

Милановић Стојана Силвана

1976.

Београд

Заштита биља

3.

Петровић Радосава Милена

1991.

Београд

Прехрамб. технологија

4.     

Петровић Радосава Немања

1993.

Београд

Прехрамб. технологија

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ су завршили: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

 

1.     

Обрадовић Даница

 

 

 

2.     

Димитријевић Гвозден

 

 

 

3.     

Михајловић Миодраг

 

 

 

4.     

Мијалковић Душана Милен

1914.

 

 

5.     

Симић Стојадина Радомир

1931.

 

 

6.     

Симић Стојана Радивоје

1932.

Београд

 

7.     

Лазић Предрага Момир

1933.

 

 

8.     

Симић Радивоја Милија

1947.

Приштина

 

9.     

Јовичић Д. Мирјана

1948.

Приштина

 

10.  

Михајловић Томислав

1949.

 

 

11.  

Лазић Миодрага Томислав

1949.

Ниш

 

12.  

Миловановић Томислава Миомир

1949.

 

 

13.  

Живковић Витомира Радомир

1951.

Ниш

 

14.  

Димитријевић Гвоздена Мирослав

1952.

 

 

15.  

Симић Радомира Радослав

1952.

 

 

16.  

Стевић Драгише Слободан

1955.

 

 

17.  

Милутиновић Миодрага Драгиша

1961.

Крагујевац

 

18.  

Костић Радомира Горан

1962.

Крагујевац

 

19.  

Миладиновић Градимира Јовица

1965.

 

 

20.  

Живановић Синише Ивана

1976.

Ниш

 

21.  

Живановић Синише Драгана

1980.

Ниш

 

22.  

Лазић Томислава Драгослав

1981.

Крагујевац

 

 

23.     

Јовановић Миодрага Дејан

1956.

 

 

24.     

Јовановић Бранислава Златко

1962.

 

 

25.     

Којић Давида Дарко

1972.

Крагујевац

 

26.     

Миловановић Миомира Маја

1977.

 

 

27.     

Миловановић Миомира Јелена

1978.

 

 

28.     

Симић Милије Небојша

1978.

Београд

 

29.     

Манојловић Ивана Бобан

1979.

Београд

 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ су завршили: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

Смер/група

1.     

Лазић Милована Живојин

1931

Београд

математика

2.     

Илић Живадина Христивоје

1933.

Београд

математика

3.     

Милановић Радисава Стана

1938.

Скопље

географија

4.     

Манојловић Александра Живка

1950.

Београд

географија

5.     

Манојловић Слађана

1955.

Крагујевац

математика

6.     

Миленковић Томислава Снежана

1958.

Крагујевац

математика

7.     

Павловић Радомира Надежда

1960.

Београд

кибернетика

8.     

Милојковић Милована Надица

1960.

Крагујевац

биологија

9.     

Тасић Милана Драган

1962.

Крагујевац

математика

10.

Лазић Љубивоја Ивана

1967.

Крагујевац

математика

11.     

Милојковић Слободана Влада

1995.

Крагујевац

математика

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ су завршили: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место факултета

Смер/група

1.     

Милановић Стојана Мирко

1946.

Београд

 

2.     

Миленковић Славка Предраг

1962.

Београд

 

3.     

Живановић Владимира Драгиша

1963.

Београд

 

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ је завршио:

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место факултета

 

1.     

Мијалковић Драгана Ненад

1981.

Београд

 

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ је завршио:

 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

Смер/група

1.     

Илић Миливоја Радосав

1946.

 

 

 

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ су завршили:

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

Смер/група

1.     

Костић Гвоздена Живота

1943.

Београд

хемијско инжењерство

2.     

Костић Гвоздена Бисерка

1945.

 

 

3.     

Манојловић Животе Живојин

1946.

Београд

 

4.     

Трифуновић Градибора Радомир

1948.

Београд

неорганска хемија

5.     

Јовановић Дамјана Милица

1949.

Београд

 

6.     

Јовановић Милорада Мирјана

1949.

Београд

органска хемија

7.     

Јовановић Милорада Десанка

1951.

Београд

органска хемија

8.     

Јовановић Дамјана Миодраг

1955.

Београд

 

9.     

Манојловић Р. Небојша

1969.

Бања Лука

 

10.  

Живановић Милована Жаклина

1974.

Београд

 

11.  

Живковић Драгана Никола

1982.

Београд

органска хемијска технологија и полимерно инжењерство

 

12.  

Трифуновић Радомира Татјана

1978.

Београд

биохемијско инжењерство и биотехнологија

13.  

Живковић Драгана Марија

1986.

Београд

биохемијско инжењерство и биотехнологија

  ТЕХНИЧКЕ ФАКУЛТЕТЕ су завршили: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

Смер/група

1.     

Димитријевић Миодраг

 

 

 

2.     

Живковић Малина

 

 

 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ су завршили: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место факултета

Смер/група

1.     

Којић Адама Светлана

1962.

Јагодина

 

 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ су завршиле: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

Смер/група

1.     

Манојловић Радивоја Весна

1959.

Београд

Археологија

1.     

Савић Зорана Снежана

1982.

Београд

Психологија

 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ су завршили: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Универзитет

Смер/група

1.     

Петровић Добривоја Дамњан

1932.

Скопље

Српски језик

2.     

Живановић Живорада Душанка

1949.

Београд

Српски језик и југословенска књижевност

3.     

Лазаревић Миомира Дејан

1967.

Београд

Руски језик и књижевност

4.     

Михајловић Животе Сања

1974.

Нови Сад

Француски језик и књижевност

5.

Манојловић Миленка Марија

   

Енглески језик и књижевност

 

6.

Трифуновић Радомира Тијана

1983.

Београд

Енглески језик и књижевност

  ПЕДАГОШКУ АКАДЕМИЈУ су завршили

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место академије

Смер/група

1.     

Живковић Милана Биљана

1944.

 

 

2.     

Милутиновић Милорада Надица

1962.

 

 

3.     

Милановић Видана Лидија

1965.

 

 

4.     

Лазић Предрага Далиборка

1978.

Јагодина

 

  

 

ВИШЕ ШКОЛЕ ЗАВРШИЛИ СУ СЛЕДЕЋИ МИРИЛОВЦИ

 

ВИШУ ЕКОНОМСКУ ШКОЛУ су завршили:

 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место

више школе

1.     

Милојковић Драгомир

1942.

Крагујевац

2.     

Милић Живадина Зорица

1953.

Београд

3.     

Милић Живадина Верица

1955.

Београд

4.     

Лазић Стојадина Слободанка

1958.

Београд

 

ВИШУ МАШИНСКУ ШКОЛУ је завршио:

 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место

више школе

1.     

Савић Драгомира Јован

1941.

 

 

ВИШУ МЕДИЦИНСКУ ШКОЛУ су завршили:

 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место

више школе

1.     

Богосављевић Животе Бранислава

1959.

Београд

2.     

Јовановић Драгана Јасмина

1987.

Ниш

 

ПЕДАГОШКУ АКАДЕМИЈУ су завршили:

 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место академије

1.     

Живковић Милана Биљана

1944.

 

2.     

Милутиновић Милорада Надица

1962.

 

3.     

Лазић Предрага Далиборка

1978.

Јагодина

 

ВИШУ ШКОЛУ ЗА СОЦИЈАЛНЕ РАДНИКЕ су завршили:

 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место

више школе

1.     

Мијалковић Добривоја Зоран

1950.

Скопље

2.     

Савић Александра Зоран

1953.

Скопље

3.     

Јовановић Боривоја Славица

1959.

Београд

 

ВИШУ ТЕХНОЛОШКУ ШКОЛУ су завршили:

 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место

више школе

1.     

Живковић Адама Милица

1951.

Крушевац

2.     

Живковић Адама Малина

1953.

Крушевац

 

ВИШУ УПРАВНУ ШКОЛУ су завршили:

 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место

више школе

1.     

Јовановић Душана Драгољуб

1923

Крагујевац

2.     

Костић M. Гвозден

1924.

 

3.     

Петровић Милије Радивоје

1953.

Београд

 

ВИШУ ФИНАНСИЈСКУ ШКОЛУ је завршио:

 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место

више школе

1.     

Симић Миодраг

1945.

Нови Сад

 

ДРУГЕ ВИШЕ ШКОЛЕ су завршили:

 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место

више школе

Назив школе/звање

1.     

Марковић Душана Славица

 

 

 

2.     

Милосављевић Радомира Томислав

1946.

 

 

3.     

Живковић Давида Љиљана

1947.

 

 

4.

Јовановић Милорада Зоран

1954.

Београд

нутрициониста

5.     

Манојловић Новице Предраг

1996.

Крагујевац

Висока техничка школа струковних студија/Мотори и моторна возила/Инжењерска екологија

ВИСОКЕ ВОЈНЕ ШКОЛЕ су завршили: 

 

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место академије

Род војске

1.     

Павловић Бранка Илија

1878.

 

активни мајор

2.     

Павловић Миладина Христивоје

1908.

 

пилот

3.     

Манојловић Миладина Божидар

1910.

 

 

4.     

Павловић Илије Милан

1917.

 

капетан авијације

ДОКТОРИ НАУКА СУ:

Презиме, име оца и име

Год. рођ.

Место докторирања

Област

Др ДАМЊАН Добривоја ПЕТРОВИЋ

1932.

Скопље

 

Др ЖИВОТА Гвоздена КОСТИЋ

1943.

Београд

 

Др ДУШАН Живојина ПЕТРОВИЋ

1952.

 

Доктор медицинских наука (неурологија)

Др САША Томислава ЖИВАНОВИЋ

1969.

Београд

Доктор техничких наука (производно машинство)редовни професор Машинског факултета, Универзитета у Београду

 

Др ВЕСНА Радивоја МАНОЈЛОВИЋ

1959.

Београд

Доктор археологије

 

  

Колектив Економско-трговинске школе у Параћину 1993. године. На слици су чак три професора из Мириловца – Душанка Колунџић (рођ. Живановић), Ивана Лазић и Дејан Лазаревић, као и две мириловачке снајке – Вера Пајић и Радмила Миловановић.