Попис из 1833.

Тефтер арача и пореза  (бр. 628 у Архиву Србије)

НАХИЈА Параћинска    КАПЕТАНИЈА   Параћинска

КУЋА

ФАМИЛИЈА

И М Е Н А

Колико има год.

ожењен

неожењен

Плаћа

Примечание

порез

арач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Петар Јовановић

45

1

--

1

1

 

 

 

синови

Марко

15

--

1

--

1

 

 

 

 

Марјан

3

--

1

--

--

 

 

 

братанац

Радојко

20

--

1

--

1

 

2

1

Радован Радивојев

70

1

--

1

--

 

 

 

синови

Радивој

30

1

--

1

--

не плаћа порез има два сина ожењена у једној кући

 

 

 

Коста

25

1

--

1

--

 

 

 

унуци

Лаза

1/2

--

--

--

1

 

 

 

 

Никола

1/2

--

--

--

1

 

3

1

Стеван Радованов

45

1

--

1

--

 

 

 

синови

Милован

13

--

1

1

--

 

 

 

 

Димитрије

5

--

1

--

1

 

 

 

братанац

Илија

5

--

1

--

1

 

4

1

Живко Стевановић

45

1

--

1

1

 

 

 

синови

Петар

15

--

1

--

1

 

 

 

 

Стојан

2

--

1

--

--

 

5

1

Марко Стевановић

40

1

--

1

1

 

 

1

брат

Радојко

35

1

--

1

1

 

 

 

синови

Јеремија

14

--

1

--

1

 

 

 

 

Илија

12

--

1

--

1

 

 

 

 

Иван

4

--

1

--

--

 

 

 

братанац

Миленко

3

--

1

--

--

 

 

 

 

Милен

1

--

--

--

--

 

6

1

Милета Кривовирац

60

1

--

1

1

 

 

 

синови

Илија

20

1

--

1

1

 

7

1

Матеја Милетић

35

1

--

1

1

 

8

1

Милија Стојановић

55

1

--

1

1

 

 

 

син

Радојко

15

--

1

--

1

 

9

1

Недељко Стојанов

45

1

--

1

1

 

 

 

синови

Радомир

18

--

1

--

1

 

 

 

 

Петар

9

--

1

--

1

 

10

1

Раденко Стојанов

40

1

--

--

1

слуга

 

 

син

Трифун

6

--

1

--

--

 

11

1

Видоје Ђорђевић

55

1

--

1

1

 

 

 

синови

Живко

18

--

1

--

1

 

 

 

 

Милосав

6

--

1

--

--

 

12

1

Димитрије Живадинов

20

--

1

--

1

 

 

 

брат

Мијаило

12

--

1

--

1

 

13

1

Илија Радивојевић

40

1

--

1

1

 

 

1

брат

Трифун

28

1

--

1

1

 

 

1

 

Марко

25

1

--

1

1

 

 

 

син

Павле

7

--

1

--

1

 

 

 

братанац

Сима

2

--

1

--

--

 

14

1

Јован Миљковић

80

1

--

--

1

старац главни

 

1

брат

Стојан

70

1

--

1

1

кмет сеоски

 

 

братанац

Радојко

30

1

--

--

1

 

 

 

 

Стеван

20

--

1

--

1

 

 

 

рањеник

Јовица

20

1

--

1

1

 

 

 

унуци

Сретен

5

--

1

--

--

 

 

 

 

Милош

3

--

1

--

--

 

 

 

 

Милета

1

--

--

--

--

 

15

1

Ђорђе Секирић

86

1

--

--

--

старац

 

 

унук

Таса

13

--

1

--

1

 

 

 

 

Анта

10

--

1

--

1

 

 

 

 

Мијалко

5

--

1

--

--

 

 

 

 

Јова

4

--

1

--

--

 

 

 

 

Милан

3

--

1

--

--

 

16

1

Петар Радојевић

60

1

--

--

1

не плаћа порез има два сина ожењена у једној кући

 

 

синови

Радосав(ш)

25

1

--

1

1

 

 

братанац

Ранђел

25

1

--

1

1

 

 

синови

Радојко

15

--

1

--

1

 

 

 

 

Илија

10

--

1

--

1

 

 

 

унуци

Милош

3

--

1

--

--

 

 

 

 

Марко

1/2

--

--

--

--

 

17

1

Ђура Филиповић

30

1

--

1

1

 

 

 

син

Анта

3

--

1

--

--

 

18

1

Живко Богданов

20

--

1

--

1

 

 

 

брат

Димитрије

15

--

1

--

1

 

19

1

Милија Филипов

40

1

--

1

1

 

 

 

синови

Миленко*

22

--

1

--

1

 

 

 

 

Благоје

18

--

1

--

1

 

 

 

 

Милосав

15

--

1

--

1

 

 

 

 

[Богосав]

10

--

1

--

1

 

20

1

Петар Филиповић

35

1

--

1

1

 

 

 

синови

Миленко

16

--

1

--

1

 

 

 

 

Милен

5

--

1

--

--

 

21

1

Никола Лукић

30

1

--

--

1

 

 

 

синови

Илија

10

--

1

--

1

слуга убога сирота

 

 

 

Димитрије

5

--

1

--

--

 

 

 

 

Анта

1

--

1

--

--

близнаци

 

 

 

Панта

1

--

1

--

--

22

1

Гаја Петровић

12

--

1

--

1

удовица

23

1

Живко Прокопљевић

40

1

--

1

1

 

 

 

брат

Живадин

20

--

1

--

1

 

24

1

Никола Гарвиловић

60

1

--

1

1

 

 

 

син

Јаћим

18

--

1

--

1

 

 

 

пасторци

Илија

8

--

1

--

1

 

 

 

 

Милутин

6

--

1

--

--

 

25

1

Живко Арсенијевић

35

1

--

1

1

 

 

1

 

Јован**

26

1

--

1

1

 

 

1

братанац

Иван

24

1

--

1

1

 

 

 

син

Илија

3

--

1

--

--

 

 

 

братанац

Милош

1/2

--

1

--

--

 

26

1

Јован Дамњанов

60

1

--

1

1

 

 

 

синови

Ђорђе

25

1

--

1

1

 

 

 

 

Лука

20

--

1

--

1

 

 

 

 

Лазар

16

--

1

--

1

 

 

 

 

Цветко

14

--

1

--

1

 

 

 

 

Илија

12

--

1

--

1

 

 

 

 

Милија

10

--

1

--

1

 

 

 

 

Милојко

6

--

1

--

--

 

27

1

Павле Ристић

25

1

--

1

1

 

 

 

синови

Иван

5

--

1

--

--

 

 

 

 

Милан

3

--

1

--

--

 

28

1

Васа Јеремић

50

1

--

1

1

 

 

 

синови

Божин

20

1

--

1

1

 

 

 

 

Симон

18

--

1

--

1

 

 

 

 

Радован

10

--

1

--

1

 

29

1

Живко Јеремић

60

1

--

1

1

 

 

 

син

Манојло

20

1

--

1

1

 

30

1

Благоје Лазаревић

30

1

--

1

1

 

 

 

синови

Милен

6

--

1

--

--

 

 

 

 

Илија

5

--

1

--

--

 

31

1

Недељко Радосављев

55

1

--

1

1

 

 

 

син

Милутин

15

--

1

--

1

 

32

1

Глигорије Лазарев

30

1

--

1

1

 

 

 

брат

Радосав

20

--

1

--

1

 

 

 

син

Анта

2

--

1

--

--

 

33

1

Антанаско Вучков

50

1

--

1

1

 

 

 

синови

Миленко

12

--

1

--

1

 

 

 

 

Вићентије

7

--

1

--

1

 

 

 

пасторци

Богосав

12

--

1

--

1

 

 

 

 

Бошко

6

--

1

--

--

 

34

1

Димитрије Прокопљевић

25

1

--

1

1

 

 

 

син

Радован

3

--

1

--

--

 

35

1

Која Миловановић

30

1

--

1

1

 

 

 

брат

Лазар

20

--

1

--

1

 

 

 

син

Радош

1

--

--

--

--

 

36

1

Радосав Голубовић

20

--

1

--

1

 

37

1

Величко Јованов

60

1

--

1

1

 

 

 

синови

Матеја

20

--

1

--

1

 

 

 

 

Илија

15

--

1

--

1

 

 

 

 

Сава

12

--

1

--

1

 

38

1

Вељко Јовановић

50

1

--

1

1

 

 

 

синови

Дамњан

20

--

1

--

1

 

 

 

 

Мијаило

10

--

1

--

1

 

39

1

Радосав [Кованџија]

60

1

--

--

1

 

 

 

синови

Јован

25

1

--

--

1

 

 

 

 

Живко

10

--

1

1

--

 

40

1

Радосав Мијаилов

20

--

1

1

--

 

 

 

брат

Веселин

18

--

1

1

--

 

41

1

Павле воденичар

40

1

--

--

1

одселио се

 

 

синови

Јова

4

--

1

1

--

 

 

 

 

Иван

1

--

1

--

--

 * Прецртано графитном оловком

** Нејасно да ли је Јован брат или братанац

   

1733 и 1736 II 1833