ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ У СЕЛУ

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИРИЛОВАЦ

Рад бирачког одбора 28.12.2003.

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНУ СКУПШТИНУ

ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ

 ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

Бирачки одбор и гласање