ТЕЛЕФОНСКИ САОБРАЋАЈ

Мада смо се у оквиру ове теме саобраћаја бавили углавном путевима и превозом, да поменемо на крају и једну другу врсту саобраћаја – телефонски.

Телефонски именик Мириловца

Ево електронске верзије телефонског именика Мириловца.

Мириловац је једно од последњих села у општини које је добило телефонску централу, мада је тема увођења телефона била омиљена у предизборним обећањима током низа година. 

Извод из новинског чланак из листа „14 ДАНА“, бр. 78 од 30. марта 1977. године:

С ПУТА ПО МИРИЛОВЦУ - ЊИВЕ БЕЗ МЛАДИХ

АСВАЛТ, СТРУЈА, ТЕЛЕФОНИ . . .

 Средњорочни план развоја села усвојен је одавно и за неколико година Мириловац ће добити нову реконструисану електричну мрежу, поштански шалтер и телефонску централу. Самодопринос који тече од 1. јануара акумулираће преко 60 милиона старих динара, што ће уз помоћ осталих фактора бити довољно, сматрају у Месној заједници.          .........................

 Постављање бандера и развлачење каблова за телефоне обављано је у првој половини 1997. године, а телефонска централа је пуштена у рад у јуну месецу исте године.