Контакт

 

Овај сајт села Мириловца покренут је августа 2005. године.  Сајт се повремено освежава новим информацијама, сликама и догађајима. Молимо Вас за коментаре и евентуалну сарадњу. И даље се јављајте, а своје идеје и прилоге можете слати на датe контакт адресе.

szivanovic@mas.bg.ac.rs II dejanmlazarevic@yahoo.com


Највреднији сарадници

    Сајт се ажурира новим подацима и захваљујући вредним сарадницима, а највреднији међу њима су: Зоран Савић и  Новица Миленковић