Положај

Село Мириловац се налази на шестом километру источно од Параћина, у пресеку линија 21° 30 источне географске дужине и 43° 55 северне географске ширине. 

Село се налази на надморској висини од 251 - 260 м. Рељеф на коме лежи атар села Мириловца је нагнут према северу и састоји се од благо заталасаних коса, брда, долина и увала, са плодном равницом у долини реке Грзе. Највиша кота је 328 метара и налази се на брду изнад Сталаћке баре, југоисточно од села. Иначе, брдо које доминира овим крајем је оближња Чукара са 330 метара надморске висине, која се налази у суседном главичком атару.

Са севера се атар Мириловца граничи са давидовачким атаром, са југа са голубовачким и бусиловачким атарима, са запада са атарима Текије и Главице, а са истока са атарима Лешја и Плане.

КАРТЕ МИРИЛОВЦА